თეა გივის-ას მაისურაძე

თეა გივის-ას მაისურაძე

ა. ი. პ. „მაისურაძეთა საგვარეულო კავშირის“ გამგეობის თავმჯდომარის მოადგილე

დაბადების თარიღი: 1973 წლის 23ოქტომბერს.
დაბადების ადგილი: სოხუმი ს. ბირცხა
განათლება:
1990-1996 წწ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალის ფილოლოგიის ფაკულტეტი - ქართული ენა და ლიტერატურის სპეციალობით.

1998-2000 წწ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოხუმის ფილიალის ქართული ლიტერატურის კათედრის ასპირანტურა.
2001-2009 წწ – თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პოლიტოლოგიის კათედრის აკადემიური ხარისხის მაძიებელი.
2004 წ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, საკანდიდატო დისერტაცია ქართული ლიტერატურის დოქტორის ხარისხის მოსაპოვებლად.

სამსახურებრივი გამოცდილება

2016 წლიდან დღემდე საქართველოს ბიზნესის აკადემიის სწავლების სამსახურის მენეჯერი.
2011 წ - 2016 წ ხარისხის მართვის საზოგადოებრივი კოლეჯი - სწავლების სამსახურის მთავარ სპეციალისტი.
2012–2013 წწ – ბიზნესის ადმინისტრირების, ჯანდაცვისა და კომპიუტინგის ფაკულტეტი - ფაკულტეტის დეკანი.
2010 –2011 წწ პეტრე მოგილის სახელობის შავი ზღვის თბილისის სასწავლო უნივერსიტეტი - ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი.
1997-2008წწ თსუ სოხუმის ფილიალის პოლიტოლოგიის კათედრა - თავდაპირველად, უფროს ლაბორანტი, შემდეგ - მოწვეული პროფესორი.

სამეცნიერო – პედაგოგიური მოღვაწეობა
2000–2008 წლებში თსუ სოხუმის ფილიალის პოლიტოლოგიის კათედრის უფროს მასწავლებელი, შემდეგ - მოწვეული პროფესორი;
2009–2014 წლებში – საქართველოს ხარისხის მართვის სასწავლო უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა მიმართულების ასოცირებული პროფესორი.
2015 წლიდან ექვთიმე თაყაიშვილის სახელობის სასწავლო უნივერსიტეტი განათლების მიმართულების ასოცირებული პროფესორი.
გამოქვეყნებული შრომები
გამოქვეყნებული აქვს 16 (თექვსმეტი) სტატია, 1(ერთი) მონოგრაფია და 2 (ორი) სახელმძღვანელო; 1997 წლიდან აქტიურად არის ჩართული რეგიონალურ და საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციებში. გავლილი აქვს კვალიფიკაციისა და პროფესიული დონის ასამაღლებელი 18–მდე ტრენინგი.
უცხო ენა: რუსული – წერა, კითხვა, თარგმანი, საუბარი,
ინგლისური, გერმანული – წერა, კითხვა, თარგმანი

კომპიუტერული პროგრამები:
Ms-Windows; Ms-Word; Ms-Excel; Pp; Internetexsplorer

საკონტაქტო ინფორმაცია: 599538343

ელ.ფოსტა: Teamaisuradze_college@yahoo.com
საგვარეულო ფესვები – რაჭა, სოფ. ქვედი

კომენტარები (1)

nodari

sagamomshvidobis tea rogor xar me mainteresebs maisuradzeebiscarmohoba saidan midiss

me adigenhi vcxovrobb 595 522 803 hemi nomeria da tu ar hecuxdebit ro momcerot

ინფორმაცია
მომხმარებლებს ჯგუფიდან სტუმრები, არ შეუძლიათ ამ თემაში კომენტარის წერა.
მაისურაძეთა საგვარეულო კავშირი